Snabbfakta

Allmän pensionsavgift
År
                max underlag     max avgift
2018              504 375 kr           35 300 kr
2017              496 305 kr           34 700 kr

Arbetsgivaravgifter 2018
Födda -1937                              6,15 %
Födda 1938- 1952                    16,36 %
Födda 1953 eller senare          31,42 %

Egenavgifter 2018
Födda -1937                              6,15 %
Födda 1938-1952                     16,36 %
Födda 1953-                              28,97 %

Traktamente – inrikes 2018
Hel dag                                       230 kr
Halv dag                                     115 kr
Efter 3 månader                       161 kr

Kostförmån 2018
Helt fri kost (minst 3 måltider)        235 kr
En fri måltid (lunch eller middag)     94 kr
Frukost                                                 47 kr

Bilresor 2018
Egen bil                                     18,50 kr/mil
Förmånsbil- diesel                    6,50 kr/mil
Förmånsbil- övriga                    9,50 kr/mil

Prisbasbelopp
2018                   2017
                 2016
45 500 kr            44 800 kr        44 300 kr   

Inkomstbasbelopp
2018                   2017
                 2016
62 500 kr            61 500 kr        59 300 kr

Statslåneränta 30/11
2017                   2016                 2015
0,49%                 0,27%               0,65%

Skatteskala 2018
Beskattningsbar inkomst         Skatt inom skiktet

– 455 300 kr                                       32 %
455 400 kr   – 662 300 kr                 52 %
662 400 kr –                                       57 %

Mervärdesskatt                               pålägg                    avdrag
Tidn, bok, resa, idrott, kultur             6,00 %                    5,66 %
Livsmedel, hotell, restaurang          12.00 %                   10,71 %
Övrigt                                                   25,00 %                   20,00 %