Redovisning

Vi erbjuder

 • löpande bokföring
 • löner
 • moms- och arbetsgivardeklarationer
 • Upprättande av årsbokslut
 • kund faktureringar- leverantörsbetalningar

Skatter

Skattereglerna för företag är komplexa och föränderliga. Vi håller oss ständigt uppdaterade inom området genom kurser och utbildningar. Vi kan hjälpa till med företagets deklaration och hitta skattemässigt fördelaktiga lösningar.

Vi erbjuder

 • skatteplanering för företaget
 • upprättande av företagets inkomstdeklaration
 • svar på förfrågningar från Skatteverket
 • momsärenden
 • ombildningar och omstruktureringar

Privatekonomi

Vi erbjuder

 • skatteplanering för företagaren
 • upprättnade av privata inkomstdeklarationer för företagaren

Vi erbjuder också rådgivning kring

 • fåmansföretagerens uttagsmöjligheter
 • det privata försäkringsskyddet
 • arv-och gåvoskatt