Förändrade regler kring arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Fr.o.m. 1 juli 2018 ändras reglerna kring sjukvårdsförsäkring som arbetsgivaren betalar till förmån för en anställd.

Det kommer innebära att om en anställd får hälso- och sjukvårdsförmåner av sin arbetsgivare – t.ex. en sjukvårdsförsäkring – kommer den anställde att förmånsbeskattas för kostnaden för vården eller försäkringspremien. Arbetsgivaren kommer att betala socialavgifter på förmånen samtidigt som kostnaden blir avdragsgill i verksamheten.

Läs mer på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/slopad-skattefrihet-for-forman-av-privat-halso–och-sjukvard/