Författararkiv: Marielle Falker

Öppetider under jul och nyår

Våra öppetider under jul & nyår:

21/12 stänger vi kl 13,00

27-28/12 Stängt

Åter på kontoret 2/1-19

Det går bra att lägga eventuellt material i brevlådan utanför vårt kontor.

Vi får passa på att tacka för det här året och önska er en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

/ Kicki, Lotta, Jenny och Drutten

 

Arbetsgivardeklartion på individnivå

From 1 januari 2019 ska alla som lämnar arbetsgivardeklarationer göra detta på individnivå. Det innebär att istället för att redovisa skatt och arbetsgivaravgifter som företaget totalt betalat in  kommer den enskilde individens skatt och arbetsgivaravgift redovisas till Skatteverket varje månad. Som anställd kommer man kunna följa skatteinbetalningarna via Mina sidor på Skatteverket. Det kommer även synas på lönespecifikationen vad som är inbetalt.

Det kommer inte gå att återkalla inbetald skatt då den direkt öronmärks på den anställde så det är än viktigare än förut att varje redovisning och tillika löneunderlag är rätt från början. Reglering av eventuellt för mycket inbetald skatt sker i samband med inkomstdeklarationen för den anställde.

Om ni vill läsa mera kan ni besöka Skatteverkets hemsida:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/nyttarbetsgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html

Förändrade regler kring arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Fr.o.m. 1 juli 2018 ändras reglerna kring sjukvårdsförsäkring som arbetsgivaren betalar till förmån för en anställd.

Det kommer innebära att om en anställd får hälso- och sjukvårdsförmåner av sin arbetsgivare – t.ex. en sjukvårdsförsäkring – kommer den anställde att förmånsbeskattas för kostnaden för vården eller försäkringspremien. Arbetsgivaren kommer att betala socialavgifter på förmånen samtidigt som kostnaden blir avdragsgill i verksamheten.

Läs mer på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/slopad-skattefrihet-for-forman-av-privat-halso–och-sjukvard/

Ändrade regler kring friskvårdsbidraget

Skatteverket har kommit ut med nya riktlinjer för friskvårdsbidraget. Numer är dyrare sporter som golf, ridning och segling avdragsgillt i företaget. Man har även gått ut med en beloppsgräns på 5000 kr (inklusive moms) för att det ska räknas som en skattefri personalvårdsförmån. Friskvården ska erbjudas till samtliga anställda. Det är upp till företaget själv att bestämma vilka aktiviteter bidraget får användas till.

Under hösten måste ca 800 000 svenska företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Anmälan görs i en e-tjänst hos Bolagsverket, http://www.bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman/verklig-huvudman-1.13878

Enligt europaparlamentets penningtvättsdirektiv (från 2015) måste alla EU-länder ha ett register över vilka personer som är verkliga huvudmän. Den eller de personer som äger eller kontrollerar mer än 25% av ett företag anses vara verklig huvudman. Det kan finnas mer än en verklig huvudman i företaget.

Befintliga företag måste göra sin anmälan inom sex månader från 2 augusti 2017.

Gäller detta dig? Se bild nedan:

Regeringen backar om 3:12-förslaget

I slutet av augusti blev det klart att regeringen backar om förslagen om ändrade 3:12-regler och minskad uppräkning av skiktgränsen för statlig skatt i årets budgetproposition. För många företagare är det en lättnad att slippa bl.a. höjd utdelningsskatt från 20 till 25 % som var med i förslaget.