Arbetsgivardeklartion på individnivå

From 1 januari 2019 ska alla som lämnar arbetsgivardeklarationer göra detta på individnivå. Det innebär att istället för att redovisa skatt och arbetsgivaravgifter som företaget totalt betalat in  kommer den enskilde individens skatt och arbetsgivaravgift redovisas till Skatteverket varje månad. Som anställd kommer man kunna följa skatteinbetalningarna via Mina sidor på Skatteverket. Det kommer även synas på lönespecifikationen vad som är inbetalt.

Det kommer inte gå att återkalla inbetald skatt då den direkt öronmärks på den anställde så det är än viktigare än förut att varje redovisning och tillika löneunderlag är rätt från början. Reglering av eventuellt för mycket inbetald skatt sker i samband med inkomstdeklarationen för den anställde.

Om ni vill läsa mera kan ni besöka Skatteverkets hemsida:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/nyttarbetsgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html