Under hösten måste ca 800 000 svenska företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Anmälan görs i en e-tjänst hos Bolagsverket, http://www.bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman/verklig-huvudman-1.13878

Enligt europaparlamentets penningtvättsdirektiv (från 2015) måste alla EU-länder ha ett register över vilka personer som är verkliga huvudmän. Den eller de personer som äger eller kontrollerar mer än 25% av ett företag anses vara verklig huvudman. Det kan finnas mer än en verklig huvudman i företaget.

Befintliga företag måste göra sin anmälan inom sex månader från 2 augusti 2017.

Gäller detta dig? Se bild nedan: